Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Petr Štrympl - Saguaro‚  Elektrorevize

Oprava nebo rekonstrukce?

 

Obecné zásady rekonstrukce

Při rekonstrukcích elektrických rozvodů v bytových objektech nebo jiných objektech občanské vybavenosti je nutné mít na paměti především rozdíl mezi opravou elektrického zařízení a rekonstrukcí. Oprava elektrického zařízení je zaměřena na zajištění bezpečnosti a funkčnosti elektrických rozvodů bez vlivu na jejich věcné a morální zastarávání. Rekonstrukce se provádí z důvodu zhodnocení elektrického zařízení objektu na současně platná kritéria tohoto zařízení. Z tohoto pohledu je nutné při aplikaci požadavků vycházet z elektrotechnických předpisů. To znamená, že při rekonstrukcích je bezpodmínečně nutné vycházet ze současně platných předpisů, které ovšem akceptují nová zařízení, určená pro bytovou výstavbu (například vířivé vany s elektrickým pohonem a ovládáním). Při konzervaci starého stavu pouhou opravou nelze tato nová elektrická zařízení připojovat bez rizika úrazu elektrickým proudem.

Klasickým nepochopením základních bezpečnostních kritérií je například odstranění části doplňujícího pospojování v koupelně(spojujícího například rám dveří s ostatním pospojováním) při opravě, bez užití proudového chrániče pro vybrané obvody v koupelně s odůvodněním, že ČSN 33 2000-7-701 toto připojení již nevyžaduje.

Investoři mají obvykle v úmyslu provést rekonstrukci tak, aby byla co nejlacinější. Například provést pouze rekonstrukci přívodu do bytu a zásuvkového obvodu koupelny tak, aby byla zajištěna doplňková ochrana pomocí citlivého proudového chrániče. To však může být tím nejvhodnějším řešením pouze v případech, kdy jsou ostatní části instalace dobře zachovalé. Pokud je instalace celkově zchátralá (izolace vodičů jeví známky degradace, přívody k vypínačům jsou ulámané, zdířky zásuvek vypálené a podobně), je třeba provést celkovou rekonstrukci instalace.

Z toho vyplívá i postup přípravy oprav a rekonstrukce elektrických rozvodů:

-          provedení revize elektrických rozvodů v bytových objektech (rozvodů na společných komunikacích i v bytech) za účelem stanovení naléhavosti a rozsahu nutných zásahů do elektrických rozvodů,

-          vyhodnocení poznatků získaných revizí z hlediska bezpečnostního, technického i morálního, a rozhodnutí o hloubce zásahu (údržba, částečná rekonstrukce, celková rekonstrukce),

-          provedení určeného zásahu s ohledem na skutečnosti uvedené v revizní zprávě (Závady) a také s ohledem na další předpokládanou životnost elektrických rozvodů (často bude nezbytné provádět především celkovou rekonstrukci elektrických rozvodů v bytových objektech).

Je nutné rovněž zvážit dopad užití rozvodu TN-C-S. Z německé praxe vyplívá, že je vhodné rozdělit rekonstrukci elektrických silnoproudých rozvodů alespoň do dvou na sebe navazujících etap. Jako první etapa se provede kompletní rekonstrukce elektrických rozvodů na společných komunikacích (hlavní domovní vedení, rozvody pro osvětlení schodiště, sklepní prostory a další). Ve druhé etapě se provádí rekonstrukce bytů.

Při rekonstrukci elektrických rozvodů je nutné vypracovat Protokol o určení vnějších vlivů.

Poznámka: Cílem revize provedené před rekonstrukcí je určit nedostatky nejen z hlediska okamžitého stavu bezpečnosti elektrické instalace, ale i jejich dalších nedostatků (využitelnosti, degradace materiálů, poruchovosti, dalšího předpokládaného nepříznivého vývoje).

Zdroj: www.in-el.cz      

TOPlist