Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Petr Štrympl - Saguaro‚  Elektrorevize

Úvod

 

Petr Štrympl - Saguaro

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení a hromosvodů

havarijní opravy elektroinstalací a kabelů nn

adresa:

Červený vrch 7

400 11, Ústí nad Labem

tel.: +420 737 510 207

e-mail: saguaro@email.cz

Proč provádět revize?

Nutnost provádění revize na elektrických zařízeních, která se dlouhou dobu provozují, není výmyslem poslední doby. Ve vyspělých zemích se revize elektroinstalace vyžaduje už od dob, kdy se taková zařízení užívají. V průmyslu je nutné tyto revize elektroinstalace provádět z důvodu bezpečnosti a prevence proti úrazu elektrickým proudem a zabránění případnému požáru.

Revize může provádět pouze revizní technik s platným oprávněním a osvědčením vydaným TIČR (dříve ITI).

Za každé elektrické zařízení odpovídá jeho provozovatel a je jeho povinností vyhledávat rizika, předcházet jim a udržovat zařízení bezpečné.

  • budete mít přehled o stavu svého elektrického zařízení
  • předcházíte tím možným úrazům elektrickým proudem
  • předcházíte možným škodám na majetku - závada na elektroinstalaci je častou příčinou požáru
  • pokud už dojde ke škodní události, je revizní zpráva vyžadována pojišťovnou při pojistném plnění
  • neprováděním revizí se vystavujete vysokým pokutám - až 2 000 000,-Kč
  • platná revize je jedna z podmínek při certifikaci ISO
TOPlist